توضیحات کامل :

عنوان پروژه

—1)سقف تیرچه بلوک
—2)سقف طاق ضربی
—3)سقف چوبی
—4)کرمیت
—5)کامپوزیت
—6)پلی استایرن
—.... .

مقدمه

—طاقها : برای پوشش دهانه های كم عمق یعنی دهانه هایی كه عمق آن كمتر از عرض دهانه طاق است نظیر درگاه ها و لنگه طاقها به كار برده می شود
—
—طرز اجرای  پوشش ها
—1) طاقهای رومی : عبارتند از طاقهایی كه آجرچینی و یا سنگ چینی آنها به همان خوبی است که دیوارهایی طاق روی آن زده می شود
—2) طاقهای تیغه ای : در این نوع طاق زنی آجرها را برخلاف دو نوع قبلی كه پهنا روی هم قرار می دهند
—3) طاقهای دورچین :  به جز طاق،زینتهای فوق الذكر كه بیشتر درطاق مخازن از آن استفاده میشود در پوششهای قبلی نوع دیگری آجرچینی بهعمل می آید كه به دوره چینی معروف است .
—
—4) طاقهای ضربی : 
—این نوع سقف ها در سالهای نه چندان دور کاربرد بسیار فراوانی داشت که کاربرد آن به دلایل زیر بود: 
—- سرعت اجرای بالا 
—- در دسترس بودن مصالح 
—- عدم نیاز به تخصص اجرای بالا 
—سیستم طاق ضربی یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین نوع سقف های رایج در کشور می باشد. 
—جهت اجرای این سقف بین دو تیر موازی که در اصطلاح به آن پل گفته میشود تیرهای فرعی به موازات هم و عمود بر پل ها نصب میشوند. 
 
طاق کسری:بزرگترین طاق ضربی جهان