توضیحات کامل :

این مجموعه براساس کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی ره نوشته یحیی فوزی و برای دانشجویان دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین شده است و شامل:

درسنامه جامع و فصل به فصل در 52 صفحه

تست های طبقه بندی شده فصل به فصل بدون تکرار و با پاسخ نامه کاملا دقیق

مقدمه 10 تست

فصل اول . 67 تست

فصل دوم 34 تست

فصل سوم 99 تست

فصل چهارم. 36 تست

فصل پنجم 19 تست

5 دوره آزمون جامع با پاسخ نامه کلیدی